Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Το Ε.Σ.Σ.Α.Κ δίπλα στον πολίτη στην μεγάλη θεομηνία που έπληξε την Σαλαμίνα σήμερα το πρωί