Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Σ.Α.Κ.


Αρ. μητρ. - ΑΜ-4797
Αρ. μητρ. Πολιτικής προστασίας - 13/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις αρχαιρεσίες, ακολουθώντας τα άρθρα του καταστατικού του Ε.Σ.Σ.Α.Κ., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 26/Απριλίου/2015 στην έδρα του Ε.Σ.Σ.Α.Κ.. και την απόφαση του νέου ΔΣ το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 27/ Απριλίου /2015, αποτελείται από τα παρακάτω ενεργά μέλη:

1.
Πρόεδρος:
Γεωργαντίδης Ευστράτιος του Θεοδώρου
2.
Αντιπρόεδρος:
Τσικρίκης Τρύφωνας του Χαραλάμπους
3.
Γενικός Γραμματέας:
Σεργίδης Γεώργιος του Αντρέα
4.
Ταμίας:
Γεωργαντίδη Παρασκευή του Νικόλαου
5.
Υπεύθυνος Δ. Σχέσεων:

Ελεγκτική Επιτροπή


Τριβόλη Καλλιόπη του Στυλιανού


Βαμβακάκης Δημήτριος του Νικολάου
Μητρούσης Βασίλειος του Δημητρίου
Πόγκα  Ειρήνη του Ευαγγέλου


Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας


Γεωργαντίδης Ευστράτιος
Σεργίδης Γεώργιος